Telephone contact to actidata storage systems GmbH Office Eastern Europe +48 12 446 60 08    Email contact to actidata storage systems GmbH Office Eastern Europe sales@actidata-storage.com

actidata - Wir über uns!

actiLib Kodiak 3416
Średniej wielkości biblioteka LTO do 640 slotów
i 48 napędów taśmowych

Note: actiLib Kodiak 3416 is fully compatible to actiLib Kodiak 3407, jedoch scalable with up to 15 additional expansion modules!

Buttoms OpisButtoms Specyfikacja techniczna

Buttoms KonfiguracjaButtoms Pobierz


Konfiguracja biblioteki actiLib Kodiak 3416

Moduł podstawowy (BTL) actiLib Kodiak 3416 to urządzenie o wysokości 3U, wyposażone w 40 slotów LTO w dwóch magazynach. Musi on być wyposażony w co najmniej jeden, maksymalnie trzy napędy taśmowe LTO. Rozbudowa urządzenia odbywa się poprzez dodanie do modułu bazowego do sześciu modułów rozszerzenia (ETL), które mogą lecz nie muszą być wyposażone w napędy LTO.

Konfiguracja modułu podstawowego (BTL)
Robotyka biblioteki kontrolowana jest przez pierwszy wbudowany napęd LTO, więc nie potrzebne są dodatkowe połączenia sterujące. Wybór napędów LTO oraz ich liczba określa późniejszą konfigurację biblioteki actiLib.

Wytyczne do konfiguracji modułu podstawowego actiLib Kodiak 3416 (BTL):

 • Liczba napędów LTO:
  W oparciu o wymagania związane z pojemnością i kompatybilnością, należy określić liczbę napędów LTO.
 • Dostępne generacje technologii LTO:
  LTO-7, LTO-8, LTO-9
 • Dostępne interfejsy napędu LTO:
  Do połączenia z dostępnym serwerem lub sieciami pamięci dostępne są następujące interfejsy:
  - SAS (Serial Attached SCSI) do bezpośredniego podłączenia do serwera (DAS -Direct-Attached-Storage)
  - FC (FibreChannel) do połączenia z istniejącą architekturą sieci pamięci masowej (SAN - Storage-Area-Network)

Konfiguracja modułu rozszerzonego (ETL)
Moduł rozszerzeń ETL jest w pełni kontrolowany przez pierwszy napęd zainstalowany w module podstawowym (BTL), a także zarządzany przez jednostkę sterującą / panel przedni modułu podstawowego (BTL).

Wytyczne do konfiguracji modułu rozszerzonego actiLib Kodiak 3416/3407 (ETL):

 • Liczba napędów LTO:
  W oparciu o wymagania związane z pojemnością i kompatybilnością, należy określić liczbę modułów napędów LTO. Istnieje możliwość rozbudowy modułu BTL o sześć modułów rozszerzających. Każdy z nich można wyposażyć w maksymalnie w trzy napędy LTO.
  Uwaga: Do korzystania z napędów taśmowych w modułach rozszerzeń (ETL) potrzebny jest w nich zasilacz / zasilacze. Jeśli w module rozszerzeń nie ma zainstalowanego napędu, nie ma potrzeby instalacji w nim zasilacza.
 • Dostępne generacje technologii LTO:
  LTO-7, LTO-8, LTO-9
 • Dostępne interfejsy napędu LTO:
  Do połączenia z dostępnym serwerem lub sieciami pamięci dostępne są następujące interfejsy:
  - SAS (Serial Attached SCSI) do bezpośredniego podłączenia do serwera (DAS -Direct-Attached-Storage)
  - FC (FibreChannel) do połączenia z istniejącą architekturą sieci pamięci masowej (SAN - Storage-Area-Network)

Uwaga:
Do korzystania z produktów actiLib Tape Automation należy wykorzystać oprogramowanie do zarządzania danymi, napędami i automatyką. Produkty actiLib Tape Automation są obsługiwane przez większość wiodących producentów oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.

Top