Telephone contact to actidata storage systems GmbH Office Eastern Europe +48 12 446 60 08    Email contact to actidata storage systems GmbH Office Eastern Europe sales@actidata-storage.com

actidata - Wir über uns!

Uwagi dotyczące operatora tej strony internetowej

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak istotna jest ochrona  danych osobowych, które przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami (GDPR). Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi zapytania oraz realizacji zamówienia.

Strona internetowa działa zgodnie z prawem niemieckim. Z tego względu wszystkie informacje prawne są sporządzane w języku niemieckim.

Uwaga: obowiązują ogólne warunki handlowe - wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd w Dortmundzie, Niemcy.


Link do nadruku actiData Storage Systems GmbH:
https://www.actidata.com/index.php/de-de/datenschutzerklaerung

 

Top