Telephone contact to actidata storage systems GmbH Office Eastern Europe +48 12 446 60 08    Email contact to actidata storage systems GmbH Office Eastern Europe sales@actidata-storage.com

pl-General Terms & Conditions - Service Policy

Ogólne warunki współpracy

actidata Storage Systems GmbH jest zarejestrowana w Niemczech jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i działa zgodnie z prawem niemieckim. Szczegółowe zasady współpracy określone są w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług, udostępnianych na życzenie.

Dziękujemy

 

Top