Telephone contact to actidata storage systems GmbH Office Eastern Europe +48 12 446 60 08    Email contact to actidata storage systems GmbH Office Eastern Europe sales@actidata-storage.com

actidata - Wir über uns!

actiLib Kodiak 6807
Skalowalna biblioteka taśmowa do 560 slotów
i 42 napędów


Konfiguracja biblioteki actiLib Kodiak 6807

Moduł podstawowy (BTL) actiLib Kodiak 6807 to urządzenie o wysokości 6U, wyposażone w 80 slotów LTO w dwóch magazynach. Musi on być wyposażony w co najmniej jeden, maksymalnie trzy napędy taśmowe LTO. Rozbudowa urządzenia odbywa się poprzez dodanie do modułu bazowego do sześciu modułów rozszerzenia (ETL), które mogą lecz nie muszą być wyposażone w napędy LTO.

Konfiguracja modułu podstawowego (BTL)
Robotyka biblioteki kontrolowana jest przez pierwszy wbudowany napęd LTO, więc nie potrzebne są dodatkowe połączenia sterujące. Wybór napędów LTO oraz ich liczba określa późniejszą konfigurację biblioteki actiLib.

Wytyczne do konfiguracji modułu podstawowego actiLib Kodiak 6807 (BTL):

 • Liczba napędów LTO:
  W oparciu o wymagania związane z pojemnością i kompatybilnością, należy określić liczbę napędów LTO.
 • Dostępne generacje technologii LTO:
  LTO-6, LTO-7, LTO-8
 • Dostępne interfejsy napędu LTO:
  Do połączenia z dostępnym serwerem lub sieciami pamięci dostępne są następujące interfejsy:
  - SAS (Serial Attached SCSI) do bezpośredniego podłączenia do serwera (DAS -Direct-Attached-Storage)
  - FC (FibreChannel) do połączenia z istniejącą architekturą sieci pamięci masowej (SAN - Storage-Area-Network)

Konfiguracja modułu rozszerzonego (ETL)
Moduł rozszerzeń ETL jest w pełni kontrolowany przez pierwszy napęd zainstalowany w module podstawowym (BTL), a także zarządzany przez jednostkę sterującą / panel przedni modułu podstawowego (BTL).

Wytyczne do konfiguracji modułu rozszerzonego actiLib Kodiak 6807 (ETL):

 • Liczba napędów LTO:
  W oparciu o wymagania związane z pojemnością i kompatybilnością, należy określić liczbę modułów napędów LTO. Istnieje możliwość rozbudowy modułu BTL o sześć modułów rozszerzających. Każdy z nich można wyposażyć w maksymalnie w trzy napędy LTO.
 • Dostępne generacje technologii LTO:
  LTO-6, LTO-7, LTO-8
 • Dostępne interfejsy napędu LTO:
  Do połączenia z dostępnym serwerem lub sieciami pamięci dostępne są następujące interfejsy:
  - SAS (Serial Attached SCSI) do bezpośredniego podłączenia do serwera (DAS -Direct-Attached-Storage)
  - FC (FibreChannel) do połączenia z istniejącą architekturą sieci pamięci masowej (SAN - Storage-Area-Network)

Uwaga:
Do korzystania z produktów actiLib Tape Automation należy wykorzystać oprogramowanie do zarządzania danymi, napędami i automatyką. Produkty actiLib Tape Automation są obsługiwane przez większość wiodących producentów oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.

Top